Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • ZORAY

  qüvvətli, güclü; inadlı, qüdrətli; möhkəm

  Полностью »
 • ZORAYƏ

  qüvvətli, güclü; inadlı, qüdrətli; möhkəm

  Полностью »
 • ZÖHHAK

  zalım, qaniçən hökmdar

  Полностью »
 • ZÖHHAQ

  zalım, qaniçən hökmdar

  Полностью »
 • ZÖHRAB

  bax: Söhrab

  Полностью »
 • ZÖHRALI

  Əlinin gündüz ruzisi, günortası

  Полностью »
 • ZÖHRƏLİ

  Əlinin gündüz ruzisi, günortası

  Полностью »
 • ZUBEYİR

  güclü, qüvvətli; ağıllı, düşüncəli

  Полностью »
 • ZUBEYR

  güclü, qüvvətli; ağıllı, düşüncəli

  Полностью »
 • ZÜBEYİR

  güclü, qüvvətli; ağıllı, düşüncəli

  Полностью »
 • ZÜHTİYYƏ

  tərkidünya, dünya nemətlərindən əl çəkən, dünyaya rəğbət etməyən

  Полностью »
 • ZÜHTÜ

  tərkidünya, dünya nemətlərindən əl çəkən, dünyaya rəğbət etməyən

  Полностью »
 • ZÜLAL

  saf, sərin, dadlı su; təmizlik, saflıq

  Полностью »
 • ZÜLALƏ

  saf, sərin, dadlı su; təmizlik, saflıq

  Полностью »
 • ZÜLFƏLİ

  Əlinin saçı

  Полностью »
 • ZÜLFİ

  saçlı, telli

  Полностью »
 • ZÜLFİQAR

  ikiağızlı, ikitərəfli, ikifəqərəli (İmam Əlinin qılıncının adı)

  Полностью »
 • ZÜLFÜ

  saçlı, telli

  Полностью »
 • ZÜLFÜQAR

  ikiağızlı, ikitərəfli, ikifəqərəli (İmam Əlinin qılıncının adı)

  Полностью »
 • ZÜLQƏDƏR

  Səfəvilər dövründə fəal oğuz-türkmən tayfası; xoşbəxt, bəxti olan insan

  Полностью »