ZÜLFİQAR

ikiağızlı, ikitərəfli, ikifəqərəli (İmam Əlinin qılıncının adı).
ZÜLFİ
ZÜLFÜ

Значение слова в других словарях