ZƏRF

ZƏRF I is. [ ər. ] Bükülən, bükmək üçün olan paket. Elə əlimə keçən qəzeti qaldıranda arxasından ağ bir zərf düşdü (S.Qədirzadə).

ZƏRF II is. [ ər. ] qram. İş və hərəkətin necə, harada, nə zaman, nə qədər icra olunduğunu bildirən nitq hissəsi.

ZƏR
ZİL

Значение слова в других словарях