ZAĞARA

is. Dəri papağın aşağı və yuxarı kənarı, qırağı.
// Palto yaxasına qoyulan dərinin qırağı, boynu.
□ Zağarası getmək (çıxmaq) – dəri papaq və ya yaxalığın kənarları yeyilib getmək.
Aslan zağarası getmiş papağını çıxardıb əlindəki kağızı onun içinə qoydu… M.Hüseyn.
Həm aşağıdan, həm də yuxarıdan zağarası getmiş qəhvəyi Buxara papağı elə bil büzüşüb kəlləyə qalxmışdı. Mir Cəlal.

ZAĞAR
ZAĞCA

Значение слова в других словарях