ZAMİRƏ

arıq, incə, zərif; ürək, qəlb; vicdan, namus.
ZAMİR
ZATİ