ZİKRƏLİ

Əli zikri, Əli xatırlanması, Əli anılması.
ZİKRƏDDİN
ZİKRİ