ÇADIR

палатка, шатер
Ç
ÇADIRLIQ

Digər lüğətlərdə