ÇAĞIMDA

Yaradıcı, xaliq. Qədim oğuz dilindədir.
ÇAĞ
ÇAVUŞ