ÇAĞIRILMAQ

глаг.
1. зваться:
1) носить имя, именоваться, называться (о людях). Dahilər anası çağırılır adın мать гениев – так зовётся имя твоё
2) быть приглашённым (голосом, жестом) куда-л.
2. вызываться, быть вызванным куда-л. Nazirliyə çağırılmaq быть вызванным в министерство, məhkəməyə çağırılmaq быть вызванным в суд, telefona çağırılmaq вызываться к телефону
3. разг. приглашаться, быть приглашённым. Qonaqlığa çağırılmaq приглашаться в гости, toya çağırılmaq приглашаться на свадьбу
4. призываться, быть призванным:
1) быть позванным, приглашённым куда-л. делать что-л. Köməyə çağırılmaq призываться на помощь
2) привлекаться к отбыванию воинской повинности. Orduya çağırılmaq призываться в армию
3) привлекаться к исполнению какой-л. важной задачи, к какому-л. важному делу. Vətənin müdafiəsinə çağırılmaq быть призванным к защите Отечества
4) предлагаться кому-л. вести себя так или иначе. Sayıqlığa çağırılmaq призываться к бдительности
5. созываться, быть созванным:
1) быть позванным, приглашённым куда-л. , собранным где-л. (о многих, обо всех). Qonaqlar çağırıldı гости созваны
2) организовываться, быть организованным с какой-л. целью. Konfrans çağırılır созывается конференция, müşavirə çağırılacaq будет созвано совещание, geri çağırılmaq отзываться, быть отозванным. Səfir geri çağırıldı посол отозван
◊ çağırılmamış qonaq незваный, непрошеный гость (явившийся без приглашений – о нежеланном человеке, явившемся куда-л. ); çağırılmış bayatı старая песня; çağırılan yerə ərinmə, çağırılmayan yerdə görünmə (çağırılan yerə ar eləmə, çağırılmayan yeri dar eləmə) ходить званым не стыдись, а незваным не явись
ÇAĞIRILMA
ÇAĞIRIM

Digər lüğətlərdə