ÖTKÜN

İti feili ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÖTKƏM
ÖVLAD

Digər lüğətlərdə