ÖZHƏRƏKƏT

mənbəyi, səbəbi hərəkət edən şeyin özündə olan hərəkət.
ÖZGƏLİK
ÖZLƏŞMƏ