ÜLUM

is. [ ər. “elm” söz. cəmi] klas. Elmlər.
O əsrə nisbət hələ ülumun və sənayenin ziyadə tərəqqisi yox idi. M.F.Axundzadə.
Və bir də bu məktəblilər bilümum; Oxurlar kamalınca ali ülum. M.Ə.Sabir.

ÜLKƏR
ÜLÜŞ

Значение слова в других словарях