ÜMUMİYYƏT

[ ər. ] bax ümumilik 1-ci mənada.
[Xamburabi:] Çünki cəmiyyət ümumiyyət, fərd isə xüsusiyyət deməkdir. Çəmənzəminli.

ÜMUMİLİK
ÜMUMİYYƏTCƏ

Значение слова в других словарях