ÜNSÜR

\[element\]: Ümumiyyətlə mürəkkəb bir şeyin, ən sadə parçalarindan biri.
ÜNSİYYƏT
ÜRÜNG

Значение слова в других словарях