ÜTÜK

прил. опалённый
ÜTÜ
ÜTÜKLÜK

Digər lüğətlərdə