ÜTÜLƏNMƏK

глаг.
1. гладиться (поддаваться глаженью). Bu parça yaxşı ütülənir эта ткань хорошо гладится
2. гладиться, быть выглаженным. Şalvar ütülənib брюки выглажены
ÜTÜLƏNMƏ
ÜTÜLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə