ÜYÜŞMƏK

кил. uyuşmaq 1).
ÜYÜDÜLMƏK
ÜYÜTMƏ

Digər lüğətlərdə