ÜYÜŞMƏK

bax uyuşmaq 1-ci mənada.
[Xan] tonqal başında uzun müddət qımıldanmadan oturmaqdan üyütmüş ( f.sif. ) ayaqlarında bir gizilti, bədəninin hər yerində sızıltı duydu. M.Rzaquluzadə.

Синонимы

  • ÜYÜŞMƏK tutulmaq — çəngmək

Этимология

  • ÜYÜŞMƏK Uy-uş-maq kimi olub, mənası “qatılaşmaq” deməkdir. Bişmiş südə çalası (maya) qatırlar, bir müddət sonra süd üyüşür, qatıq olur
ÜYÜŞMƏ
ÜYÜTMƏ

Значение слова в других словарях