ÜYÜŞMƏK

Uy-uş-maq kimi olub, mənası “qatılaşmaq” deməkdir. Bişmiş südə çalası (maya) qatırlar, bir müddət sonra süd üyüşür, qatıq olur. Başıma üyüşüblər cüm­ləsi də mövcuddur. Deməli, üyüşmək (uyumaq) toplaşmaq, əlaqələndirmək mə­nasını da verir. Tatar dilindəki üyüş sözü ruscaya слитный собираться kimi tərcümə olunub. Deməli, üyüş (uyuş) sözü “bir yerə toplanmaq” mənasını verir. Ayaq da üyüşür (uyuşur): qan bir yerə yığılır və hərəkətini dayandırır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÜY
ÜYÜTMƏK

Digər lüğətlərdə