ÜZBƏÜZ


1. zərf Üz-üzə, qabaq-qabağa, qarşı-qarşıya. Üzbəüz oturmaq.
[Cavad:] Ana, mənim gözüm axunddan su içməyir, əvvəl deyirdi ki, qız ilə gərək üzbəüz danışam, biz də qızı gətirdik. B.Talıblı.

□ Üzbəüz gəlmək – rast gəlmək, təsadüf etmək, rastlaşmaq, qarşılaşmaq, üz-üzə gəlmək.
Üzbəüz gələn zaman ilk dəfə səhər-səhər; Mən sənə baxdım oğrun, sən mənə saldın nəzər. M.Rahim.

2. sif. Qarşı, müqabil, ön.
Qarayazıda binədə olan kənd camaatı yaylağa qalxmazdan əvvəl Gəmi qaya ilə üzbəüz meşədə dayanardılar. İ.Şıxlı.

Синонимы

  • ÜZBƏÜZ ÜZBƏÜZ Fikrət qadının qolundan yapışıb, ..dəyirmi stolun arxasında əyləşdirdi, özü də onunla üzbəüz oturdu (H
  • ÜZBƏÜZ qarşı-qarşıya

Антонимы

  • ÜZBƏÜZ ÜZBƏÜZ – DALDALA Stulu çəkib üzbəüz oturdu (M.İbrahimov); Onlar küsülü idi, daldala durmuşdular (“Azərbaycan”)
ÜZ-ÜZƏ
ÜZDƏ

Значение слова в других словарях