ÜZDƏNİRAQ

прил. ирон.
1. пресловутый (получивший отрицательную или сомнительную известность, славу). Üzdəniraq “eksperimentlər” пресловутые “эксперименты”
2. горе- (первая часть нек-ых сложных слов; обозн.: плохой, негодный, неумелый). Üzdəniraq “həkimlər” горе-врачи; üzdəniraq alimlər лжеучёные
ÜZDƏN
ÜZDƏNSOVMA

Digər lüğətlərdə