ÜZLÜNÇÜĞ

\[əs.tr.\] – fövqəladə, qeyri-təbii, yaxud qeyri-adi olan hal və hadisələrlə əlaqəfar işlədilirdi və əski türkcəyə aiddir.
ÜZLƏT
VACİB