ŞÜBHƏLİ-ŞÜBHƏLİ

zərf Şübhəli halda, şübhə edircəsinə, şübhə ilə.
Bağban şübhəlişübhəli Həcəri nəzərdən keçirtdi… S.Rəhimov.
Mürsəl duruxa-duruxa, şübhəli-şübhəli pıçıldadı. Ə.Vəliyev.

ŞÜBHƏLİ
ŞÜBHƏLİLİK

Значение слова в других словарях