ŞANA

ŞANA I is. [ fars. ] Ağacdan hazırlanmış yabayabənzər kənd təsərrüfat aləti. Cana doymuş kəndlilər yabanı, şananı çəki dedilər (“Qaçaq Nəbi”).

ŞANA II is. [ fars. ] Daraq. Tellərində şana, əlində həna; Yəmən, yaqut əhmər dodağa düşdü (Aşıq Ələsgər).

ŞANA III is. [ fars. ] Xəlbir. Taxılı şanadan keçirdim.

ŞAN
ŞAR

Значение слова в других словарях