ŞİKƏSTƏ

ŞİKƏSTƏ I is. [ fars. ] Segah məqamında zərbli muğam. Tarın tellərində kəsmə şikəstə; Tutmuşdum dişimdə bir tatlı bəstə (M.Müşfiq).

ŞİKƏSTƏ II is. [ fars. ] Fars yazısında bir xəttin adı. Xəttat Nəcəfqulu məktəbinin dizi dibində çox oturmuş, sünbüli, reyhani, nəsx, şikəstə, süls xətlərindən dərs almışdı (Ə.Cəfərzadə).

ŞƏVƏ
ŞİRƏ

Значение слова в других словарях