ŞİKƏSTƏ

f. 1) qırılmış, sınmış; 2) üzgün, əldən düşmüş; 3) qəlbi qırılmış; incimiş; 4) solğun, solmuş; 5) əyilmiş, əyri; 6) sürətlə yazılan xəttin adı; 7) klassik Azərbaycan muğamlarından birinin adı. Şikəstei-farsi muğamlardan birinin adı.

ŞİKƏST
ŞİKƏSTƏBƏND

Значение слова в других словарях