ƏRDƏM

I
(İmişli, Naxçıvan)
hünər, bacarıq. – İş ərdəm isseyir (İmişli)
◊ Ərdəmi gəlmək (İmişli) – hünəri çatmaq, bacarmaq. – Bi iş görməgə isdidə adamın ərdəmi gəlmir
II
(Qax)
görkəm, boy-buxun. – Habı boyu batmış, malca ərdəminnən heş utanmıyıf
Ə:RDƏK
ƏRDƏMLİ

Значение слова в других словарях