ƏSƏR

ƏSƏR I is. [ ər. ] Bir adamın yaratdığı şey, iş. Bu əsər ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda bir dönüşdür (S.Rüstəm).

ƏSƏR II is. [ ər. ] Əlamət, iz, nişan. Görüb bilməli yerlər çoxdur şəhərimizdə; Köhnəlikdən əsər, iz yoxdur şəhərimizdə (S.Rüstəm).

ƏSƏR III is. [ ər. ] Təsir. Söz etməz əsər, çarə qalıb indi duayə; tədbir elə, övrət! (M.Ə.Sabir).

ƏRZ
ƏSMƏ

Значение слова в других словарях