АББАТИССА

ж rahibə.

АББАТ
АББАТСКИЙ

Digər lüğətlərdə