АББАТСТВО

ср abbatlıq.

АББАТСКИЙ
АББРЕВИАТУРА

Digər lüğətlərdə