АБИССИНЕЦ

м (мн. абиссинцы) həbəş, həbəşistanlı.

АБИССАЛЬНЫЙ
АБИССИНКА

Digər lüğətlərdə