АБИТУРИЕНТ

м abituriyent (orta məktəbi qurtarmış şagird).

АБИССИНСКИЙ
АБЛАКТИРОВАНИЕ

Digər lüğətlərdə