АБОРИГЕН

м aboriqen (yerli, yerli əhali).

АБОРДИРОВАТЬ
АБОРИГЕННЫЙ

Digər lüğətlərdə