АБРАКАДАБРА

ж cəfəngiyat, çərənpərən, tartan-partan.

АБРАЗИЯ
АБРЕК

Digər lüğətlərdə