АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ

bax: авантюризм
АВАНТЮРИСТ
АВАНТЮРИСТКА

Digər lüğətlərdə