АВАНТЮРИСТ

avantürist, macəraçı, fırıldaqçı
АВАНТЮРИЗМ
АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ

Digər lüğətlərdə