АЛИ

АЛИ, АЛЬ

союз köhn. yoxsa, məgər, yainki.

АЛЖИРСКИЙ
АЛИБИ

Digər lüğətlərdə