ГЬА²

1. əd. hə; гьа, рахух кван hə, danış görüm; 2. nida ha (təkid, vaciblik, xəbərdarlıq, heyranlıq, rişxəndlik bildirir); нянихъ ша гьа! axşam gələrsən ha!; * гьа икӀ habelə, bunun kimi, həmçinin; beləliklə, beləcə; жеч гьа! ola bilməz!
ГЬА²
ГЬА¹

Digər lüğətlərdə