ИДЕНТИФИКАЦИЯ

eyniləşdimə, eyniləşdirilmə
ИДЕАЛЬНОСТЬ
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə