ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Ifadə etmə, anlatma, şərh etmə, izah etmə; 2. Şərh, ifadə, izah; 3. Üslub
ИЗЛИШНЕ
ИЗЛОЖИТЬ

Digər lüğətlərdə