ТАЛАНТ

1. istedad, qabiliyyət, zəka, talant
ТАКТИКА
ТАЛАНТЛИВЫЙ

Digər lüğətlərdə