ТОКАРЬ

1. xarrat; 2. tokar
ТОЖЕ
ТОКСИКОЗ

Digər lüğətlərdə