ТОЛКОВАТЬ

1. şərh etmək, izah etmək, təfsir etmək, məna vermək; 2. anlatmaq, başa salmaq, yozmaq, danışmaq, söhbət etmək, müzakirə etmək
ТОЛКАТЬ
ТОЛКОВЫЙ

Digər lüğətlərdə