ТОЛЬКО

1. ancaq, yalnız, fəqət, hələ, amma, lakin, ancaq
ТОЛЩИНА
ТОМАТ

Digər lüğətlərdə