ТОПИТЬ

1. yandırmaq, qalamaq (ocaq); 2. qızdırmaq, isitmək; 3. qaynatmaq (süd)
ТОПАТЬ
ТОПОР

Digər lüğətlərdə