ТОРМОЗ

1. tormoz; 2.əngəl, maneə
ТОРМОЖЕНИЕ
ТОРМОЗИТЬ

Digər lüğətlərdə