ТЯГОСТЬ

əzab, əziyyət, ağırlıq, ağır yük, yorğunluq, taqətsizlik, üzgünlük
ТЯГА
ТЯЖБА

Digər lüğətlərdə