ТӀВАР

(-цӀи, -цӀе, -ар) 1. ad; ктабдин тӀвар kitabın adı; яр – чарадан, тӀвар – жуван. Ata. sözü ad mənim, yar özgənin; 2. ləqəb, təxəllüs, ayama; 2. rəsmi rütbə; ünvan; 4. ad, san, şöhrət, məşhurluq; хъсан тӀвар yaxşı ad; тӀвар акъатун adı çıxmaq, şöhrət qazanmaq, məşhur olmaq (bəzən mənfi mənada); тӀвар пис акъатдалди вил акъатун хъсан я. Ata. sözü adamın adı pisliyə çıxınca canı çıxsa yaxşıdır; * тӀвар акъудун a) adını çıxartmaq, adını pozmaq (siyahıdan və s.); b) ad çıxarmaq (qazanmaq), məşhurlaşmaq; c) məşhur etmək, şöhrətləndirmək; ç) pis qələmə vermək, qaralamaq, ləkələmək; тӀвар амукьун adı qalmaq, adı əbədiləşmək; тӀвар гун (тӀвар эцигун) a) ad qoymaq, ad vermək, adlandırmaq; b) ad qoşmaq, ləqəb vermək, ayamalamaq; c) ad vermək, qiymətləndirmək; тӀвар кьацӀурун adını batırmaq, adını ləkələmək; тӀвар кьун a) ad tutmaq (çəkmək), birinin adını çəkmək, haqqında danışmaq: тӀвар кьуна, яб акъажа. Ata. sözü adın çək, qulağın bur; b) yada salmaq, xatırlamaq; c) adı çəkilmək, adı anılmaq (söylənmək), xatırlanmaq; тӀвар цуру хьун adı pisə çıxmaq, adı batmaq, rüsvay olmaq; тӀвар ягъун a) bax тӀвар гун; b) ad eləmək (etmək), adaxlamaq, nişanlamaq; тӀварун стха bax тӀварунхел; тӀварцӀин эвез bax тӀварцӀиэвез.
ТӀВАЛАР
ТӀВАР-ВАН

Digər lüğətlərdə