ABİOTİK

yun. a – inkar şəkilçisi + yun. bios – həyat

ABİDƏ
ABİSSAL

Digər lüğətlərdə