ABDULHƏMİD

Ərəbcə “tərifə layiq olanın (Allahın) qulu” deməkdir. “Abdul” qula de­yir­­lər, həmd isə Əhməd, Məhəmməd kimi sözlərlə qohumdur, “tərifəlaiq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABDULƏZİM
ABDULXALİQ